همای آسمان خوشبختی
یادداشت ها و نوشته ها
تاريخ : شنبه 27 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 1136 مرتبه

 

 

 

 

مبعث حضرت رسول (ص) تفسیر چگونه زیستن انسان بر روی زمین بر مسلمین واقعی                                                          

                                                   مبارک 

 

 

 
موضوع :
تاريخ : شنبه 27 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 877 مرتبه

زمان های قديم٬ وقتی هنوز راه بشر به زمين باز نشده بود. فضيلت ها و تباهی ها دور هم جمع شده بودند.

ذکاوت گفت بياييد بازی کنيم. مثل قايم باشک!

ديوانگی فرياد زد: آره قبوله من چشم می زارم!

چون کسی نمی خواست دنبال ديوانگی بگردد٬‌ همه قبول کردند.

ديوانگی چشم هايش را بست و شروع به شمردن کرد: يک٬ ... دو٬ ... سه٬ ... !

همه به دنبال جايی بودند که قايم بشوند.

نظافت خودش را به شاخ ماه آويزان کرد.

خيانت خودش را داخل انبوهی از زباله ها مخفی کرد.

اصالت به ميان ابر ها رفت.

هوس به مرکز زمين راه افتاد.

دروغ که می گفت به اعماق کوير خواهد رفت٬ به اعماق دريا رفت.

طعم داخل يک سيب سرخ قرار گرفت.

حسادت هم رفت داخل يک چاه عميق.

آرام آرام همه قايم شده بودند و

ديوانگی همچنان می شمرد: هفتادو سه٬ هفتادو چهار٬ ...

اما عشق هنوز معطل بود و نمی دانست به کجا برود.

تعجبی هم ندارد. قايم کردن عشق خيلی سخت است.

ديوانگی داشت به عدد ۱۰۰ نزديک می شد٬ که عشق رفت وسط يک دسته گل رز آرام نشت.

ديوانگی فرياد زد: دارم ميام. دارم ميام ...

همان اول کار تنبلی را ديد. تنبلی اصلا تلاش نکرده بود تا قايم شود.

بعد هم نظافت را يافت. خلاصه نوبت به ديگران رسيد. اما از عشق خبری نبود.

ديوانگی ديگر خسته شده بود که حسادت حسوديش گرفت و آرام در گوش او گفت: عشق در آن سوی گل رز مخفی شده است.

ديوانگی با هيجان زيادی يک شاخه گل از درخت کند و آن را با تمام قدرت داخل گل های رز فرو برد.

صدای ناله ای بلند شد.

عشق از داخل شاخه ها بيرون آمد٬ دست هايش را جلوی صورتش گرفته بود و از بين انگشتانش خون می ريخت.

شاخهء درخت٬ چشمان عشق را کور کرده بود.

ديوانگی که خيلی ترسيده بود با شرمندگی گفت

حالا من چی کار کنم؟ چگونه می توانم جبران کنم؟

عشق جواب داد: مهم نيست دوست من٬ تو ديگه نميتونی کاری بکنی٬ فقط ازت خواهش می کنم از اين به بعد يار من باش.

همه جا همراهم باش تا راه را گم نکنم.

و از همان روز تا هميشه عشق و ديوانگی همراه يکديگر به احساس تمام آدم های عاشق سرک می کشند ...

 

آنچه خواندید از سایت http://www.sma-2010.blogfa.com/ نوشته مهدیه
موضوع :
تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 1103 مرتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوالملک المبین الحق

بابا 

سلام 

 

برنده شدم ، در مسابقه عشق به تو برنده شدم .

وهمه فهمیدند بهترین پدر دنیا مال من است .

امروز جایزه ام را گرفتم .

اما ای کاش به جای عکس محمد رضا عکس تو در قاب نی نی سایت حک می شد .

بابا باورت می شود من برنده شده باشم .

 

 

امضا 

دختر بهترین پدر دنیا

 20/03/1391

 
موضوع :
تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 60922 مرتبه

 

 

 

 

بابا سلام

امروز می خواهم به پاس روزهایی  که انشا می نوشتم برایت نامه ای را انشا کنم وحرفهای  تمام این سال هارا که به تو نگفته ام بگویم .

به نام خدا

موضوع انشا پدر

در آغاز باید بگویم کلمه پدر دست و زبانم را می بندد برای نوشتن  ، پس ......

با به نام خداهای آغازین تمام انشاهای دنیا من دلم می خواهد تورا بنویسم

وبگویم تورا بیشتر از رستم شاهنامه که شجاع ، دلیر، قوی ومرد بود دوست می دارم ودلم می خواهد مثل سهراب خنجر عشق تومرا از پای درآورد .

بابا سلام

صاف وساده وکودکانه برایت بگویم ،از تمام روزهای با تو و بی تو .......

وشرمنده اگر بگویم هنوز روزهای باتورا نفهمیدم .

فکرروزهای بی تو پیشکش .

از آن روز که خدا خواست تو باغبان باغچه ی کوچکی باشی به نام خانواده تا امروز که هر فرزندت یک خانواده اند  چه موهایت خزان پیری گرفته وسپید شده .

البته نه خیلی .

 اما کم کم دارد می گوید که تو داری پای به سن وسالی می گذاری که آن شور جوانی را ندارد وحوصله ات به اندازه آن روزهای ما نیست .

این روزها نوه ها برایت شیرین تر از فرزندان شده اند.

این روزها ، روزهای سلطانی بر قلب نوه است  .

اما بگویم تو سلطان ابدی قلب ما هستی .

بابا برایم زیبا تر آن بود که برایت اعتراف کنم .

که تورا در خط به خط تمام انشا ها وموضوعات آن جستجو کردم ودربین تمام موضوعات تکراری این سالها گشتم وتمام علم بهتراست یا ثروت های آن دوران را یکبار دیگر مرورکردم .

شرمنده شدم وقتی فهمیدم ، علم شناخت تورا هنوز نه آموختم و قدر ثروتی چون تورا هنوز ندانستم دلم می گیرد .

دلم می گیرد که گام  های نخست آموختن تو بودی ومن نفهمیدم سال به  سال کتاب های نو وباز از نو نوشتن بابا.... وچه دیر .....

که  ، بابا آب داد  ها    و    بابا نان داد   ها ی آن زمان درس شناخت تو بود .

وباز ما گول آموختن الفبا را خوردیم واز تو غافل شدیم  ودوباره باز کتاب با زبانی دیگر خواست به ما بفهماند گفت:

         آن مرد در باران آمد باز نفهمیدیم آن مرد بارانی آن روزها وسالها تویی ،

 و مرد نام دیگر توست .

دروغ چرا فکر می کنم خیلی دیر تورا فهمیدم خیلی دیرتر از آنچه که فکرش را بکنی .

چه روزهایی بود روزهای تکاپوبرای خرید هدیه ای برای تو روزهای کودکی واثبات عشق ودوستداشتن تو خرید هدیه ای ناچیز وقیمتی برای دلهای ما .

بابا چه زود هدیه های آن دوران جوک خنده شد وبازار داغ خاطره بازی ها به تمسخر گرفته شد چه زود فکر کردیم بزرگ شدیم .

حالا ساده می خندیم ؟......

ساده گریه می کنیم ؟.......

روز پاس داشت تمام مهربانی هایت تمام خستگی هایت وتمام عمره رفته ات روز ملی جوراب شده  به چه می خندیم نمی دانم ؟؟؟

برایت بزرگانه بگویم :

تو منتها علیه یک عشق ، تو سرآغاز زندگی ورگ حیات بخش وجودی من  ، تو روح زندگی تو سرچشمه زلال مهربانی تو بخشنده بی منت تو پیر روزهای جوانی وکار تومرد خستگی ناپذیرسختیها تو شاه کلید طلایی قفل هاسخت روزهای گذشته وسالهای پیش رو تو آهنگ لالایی روز های کودکی  تو سر آغاز یکی بود یکی نبود های قصه که بودنت قصه غصه را می برد از دل کوچکمان واگر نبودی غصه تمام قصه هارا به کاممان تلخ می نمود .

هنوز پژواک صدای قدمهای خسته ات در گوشم زمزمه بهترین آهنگ هاست .

تورا باتمام وجود دوست می دارم ودلم برای بهترین جای دنیا که آغوش گرمت است ، دلتنگ شده .

ذکر یک حمد برای تمامی پدر هایی که در دل خاک  جاودانند وپدرانی که سایه سبز زندی هستند .

 

پایان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گرددبه سلامتی هرچی پدره
موضوع :
تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 2000 مرتبه

ایجاد محیط دینی 
مهد کودک ها و پیش دبستانی ها باید این نکته را مدنظر داشته باشند که اینجا یک کشور اسلامی است و آموزه های تربیتی، طبیعتاً باید مبتنی بر دین باشد. با مقوله ی تربیت دینی نباید باری به هر جهت رفتار کرد. به صرف واداشتن کودکان به فرستادن چند صلوات، نمی توان ادعا کرد محیطی دینی در مهد کودک یا پیش دبستانی به وجود آورده ایم. اگر می خواهیم محیط دینی برای کودکان ایجاد کنیم باید بدانیم که آموزش قرآن، در هر سنی بهترین آموزش است اما برای هر مقطع سنی، روشی خاص باید اعمال شود. کودکان قصه و بازی را خیلی دوست دارند بنابراین ایجاد بازیهای قرآنی با استفاده از ابزار و وسایل مخصوص، روشی موثر در آشنا کردن پیش دبستانی ها با قرآن و آموزه های آن است. 
قصه های قرآن با لحنی شیوا و بلیغ روایت شده است اما شاید آن زبان برای کودکان ثقیل باشد 
گفتن قصه های قرآنی به زبان قابل فهم خودشان، روش بهتری است. استفاده از نقاشی و فیلم به ویژه دیالوگ هایش برای کودکان، قابل فهم بوده و ترتیب دادن اردوهای تفریحی در مکان های دینی به تربیت دینی فرزندان کمک شایانی می کند. 
پدران و مادران نیز باید با ادامه ی روند تربیتی مراکز آموزشی فرزندانشان و ایجاد محیطی دینی در خانه، به پرورش مذهبی فرزندانشان کمک کنند. 
محیط مکتبی شاداب 
قدیم در مکتب خانه ها، به بچه ها آموزش قرآن و مبانی دینی می دادند. ملّاهای ترکه به دست نیز وظیفه آموزش را به عهده داشتند. 
برخی مهدها و پیش دبستانی ها از آموزشیاران و معلمان بازنشسته ی دوره ابتدایی یا حتی مقاطع بالاتر استفاده می کنند غافل از اینکه یک بازنشسته هر چقدر هم شاداب باشد، حوصله و سرزندگی یک خانم مربی جوان را ندارد. بنابراین مراکز پیش دبستانی باید از استخدام افراد کم حوصله و کسانی که قدرت ارتباط موثر با کودکان را ندارند- چه جوان، چه پیر- پرهیز کنند. 
ایجاد محیط شاداب، مقدمه ی شکل دادن محیط دینی در مراکز پیش دبستانی و حتی مهدکودک ها است. رفتار مهربانانه و مشفقانه ی مربیان این مراکز موجب جلب اعتماد کودکان می شود و ماندگاری آموزه ها در نزد آنان را عمق می بخشد. 
اگر قرار است، پیش دبستانی ها با روش هایی چون بازیهای قرآنی به دین روی آورند، باید محیط های آنان علاوه بر داشتن رنگ و بوی معنوی، شادابی و سرزندگی لازم از حیث فضا و مربیان را نیز داشته باشد. 
در این میان وظیفه ی مدیران این مراکز در استخدام نیروهای متناسب با مسائل گفته شده،از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این مربیان علاوه بر دادن آموزش به کودکان و ایجاد محیطی معنوی و شاداب، وظیفه ی ارشاد والدین برای همراهی آنان با برنامه های این مراکز را نیز بر عهده دارند. اهمیت محیط های کودکی 
خاطرات کودکی را به خاطر بیاوریم و کلاهمان را قاضی کنیم و ببینیم محیط های کودکی ما چقدر در شکل گیری شخصیتمان موثر بوده است. بسیاری از کسانی که در بزرگسالی انسان هایی متدیّن، متعهد و کارآمد بوده اند در محیط های دینی رشد یافته اند به ویژه آن محیط هایی که دین را با چاشنی شادابی به فرد آموخته اند. به عبارت دقیق تر، دین را به آنها نیاموخته اند بلکه آنان را در محیطی دینی قرار داده اند و به همین دلیل، فرد کاملاً تحت تاثیر آموزه های دینی و انسان هایی روشن ضمیر قرار گرفته و برای راهیابی به جامعه ای که همه گونه زیبایی و زشتی را در خود جای داده، آماده شده اند. 
کودکی که در فضایی چون مسجد رشد پیدا می کند و تحت برنامه های دینی تعلیم می بیند اگر این آموزش ها برای او تداوم پیدا کند خیلی بهتر از کسی که در چنین محیط هایی نیست، تربیت می شود. بنابراین باید دید چگونه می توان آموزش های مسجدی را وارد مراکز پیش دبستانی کرد والبته با چه زبانی؟ 

کودکی های عاشورایی 
دوستی تعریف می کرد که در دوران کودکی با رزمندگان اسلام، زیاد حشر و نشر داشته. رزمندگانی که حداقل 100 نفرشان به شهادت رسیده اند. او می گفت: نشست و برخاست با این آدم ها و معاشرت با دیگران برای من در آن زمان فرقی نداشت و هر دو را یکی می دیدم. بعدها اما به دلیل تداوم رفت و آمد با آدم های از جنس شهیدان دفاع مقدس، خاطرات آن به جنات رفته ها در ذهنم زنده شد. حالا رفتار و کردارشان را درک می کرنم و دلیل آن اعمال را می فهمم.این مسئله باعث شده که با تربیت دینی رشد کنم و بدانم که اینجا جمهوری اسلامی ایران است و رستگاری من در عمل به تعالیم دین مبین اسلام است. 


باید اندیشید که چگونه می شود پیش دبستانی های امروز را با فرهنگ اسلامی و عاشورایی که دلیل همه ی حرکت های انقلابی در دروان ماست آشنا کرد. 
منبع:سایت تبیان
موضوع :
تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 2939 مرتبه

خداوند متعال فرزندان ما را همانند همه­ی انسانهای دیگر تشنه و شیفته­ی محبت خلق کرده است. همانگونه که فرزندان ما نیازمند به آب ، غذا، بهداشت و پوشاک هستند، نیازمند به محبت هم می­باشند. به همین جهت ما وظیفه داریم کانون خانواده­ی خود را سرشار از محبت کرده و فضایی عاطفی و صمیمی برای رشد آنان فراهم آوریم. محبت بهترین و مؤثرترین عامل در تربیت فرزندان ما به شمار رفته است، تا جایی که امیرالمؤمنین (علیه­السلام) فرمودند: بر تو واجب است که نسبت به فرزندت محبت و دلسوزی داشته باشی. همچنین محبت به فرزندان آنچنان برکاتی در زندگی ما خواهد داشت که امام صادق (علیه­السلام) می­فرمایند: خداوند به بنده­ی خود رحم می­کند به خاطر محبت زیادی که به فرزندش دارد. 

 

     

ذکر چند نکته در مورد محبت

1. برخی از والدین که گویا در قاموس رفتاری خود چیزی به عنوان محبت به فرزند نمی­شناسند، حتی از ذره­ای محبت هم به فرزند خود دریغ می­ورزند. این والدین گویا دوران کودکی خود را فراموش کرده­اند که چگونه مشتاق محبت پدر و مادر بودند! و حال که خود در جایگاه پدر و مادر قرار گرفته­اند، به احساسات کودکانه­ی فرزند خود پشت می­کنند. روزی پیامبر اکرم (صلی­الله­علیه­وآله) مردی را دیدند که می­گفت: هرگز کودکی را نبوسیده­ام! حضرت در واکنش به رفتار این مرد فرمودند: «این مرد از اهل آتش است».[1] در مقابل، عده­ی دیگری از والدین در محبت به فرزند خود دچار افراط و زیاده­روی شده و به گونه­ی دیگری به او ضرر می­رسانند. یکی از دوستان جریانی را بدین صورت برایم نقل می­کرد: در یکی از روستاها مردی بود که خیلی در مورد فرزندانش سخت می­گرفت و با آنها برخوردی سرد و خشن داشت. روزی یکی از کودکانش وارد باغی شد و بدون اجازه­ی صاحب باغ، از میوه­ی یکی از درختها چید. باغبان که جریان را دید کودک را تهدید کرد که جریان دزدی او را با پدرش در میان خواهد گذاشت. کودک که از پدر وحشت زیادی داشت، از ترس خود را حلق آویز کرد و از دنیا رفت. بعد از مرگ این کودک، پدرش متوجه اشتباهش شد و در تربیت فرزند دیگرش خشونت را کنار گذاشت. منتهی از این باب که «جاهل، یا در افراط است و یا در تفریط!»، بدون حساب در حقش محبت کرد تا جایی که فرزند دومش هم به دام اعتیاد افتاد و به گونه­ی دیگری از دستش رفت!


2. کمبود در محبت موجب می­شود کودکان ما اعتماد به نفس خود را از دست  داده و نتوانند شخصیت و عزت نفس خود را حفظ کنند. اگر فرزندان ما سیراب از جام محبت نشوند، و اگر کانون خانواده­ی ما نتواند نیازهای عاطفی کودکان ما را برآورده سازد، ممکن است برای جبران این خلأ عاطفی و حقارت درونی، دست به هر کار خطرناک و ناشایستی هم بزنند. آری! چرا برخی از نوجوانان کم سن و سال به سیگار و اعتیاد تمایل پیدا می­کنند؟ چرا برخی از دخترهای نوجوان در دام جوانان هوس­باز می­افتند؟ چرا برخی خود نمایی را پیشه­ی خود کرد و سعی دارند به گونه­ای خود را مطرح کنند؟ و هزاران چرای دیگر که می­توان یکی از مهمترین ریشه­های آنها را در کمبود محبت جستجو کرد.

 

3. افراط در محبت موجب خارج شدن کودکان ما از تعادل رفتاری است. این کودکان نه تنها اعتماد به نفس ندارند، بلکه مسئولیت گریز هم هستند. در این بی­مسئولیتی، تفاوتی بین مسئولیت بندگی خداوند و مسئولیتهای فردی و اجتماعی وجود ندارد. برخی از این کودکان علاوه بر ضعف ایمان و سستی در انجام عبادتهای شرعی، تن پرور و خودخواه هم می­باشند و توقع دارند دیگران ـ  مخصوصا اعضای خانواده ـ از حق خود بگذرند تا در ناز و نعمت بیشتری به سر برند.

الف) یکی از نمونه­های این محبت افراطی داستان پیرزنی است که می­گفت: «پسری 18 ساله دارم که به هیچ صراطی مستقیم نیست. نه اهل نماز است و نه اهل ادب و نزاکت! وقتی خانه می­آید توقع دارد من پیرزن دربست در خدمتش باشم. خدا نکند که غذا مقداری شور یا بی نمک باشد. تا می­توان مرا کتک می­زند و هر چه از دهانش بیرون می­آید به من می­گوید و از خانه بیرون می­زند، چند ساعت بعد دوباره به خانه می­آید و روز از نو روزی از نو». جالب است که وقتی به این مادر گفتم، با فرزندان دیگرت صحبت کن که او را تحت فشار قرار دهند و به کار بدش اعتراض کنند. احساسات مادرانه­اش دوباره گل کرد و فقط گفت: «دلم نمی­آید»!

ب) خانمی می­گفت: پسری دارم 25 ساله که علاف و بی­کار در خانه نشسته است. وقتی به او می­گویم بلند شود و دنبال کاری برود، می­گوید: «تو برایم کار پیدا کن»! بعد هم طلبکارانه می­گوید: «همه­ی پدر و مادرها برای بچه­هایشان کار پیدا کرده­اند. شما برای من چه کار کرده­اید؟»! وقتی هم کاری برایش پیدا می­کنم یکی دو روز بعد، به بهانه­ای کارش را ترک می­کند و دوباره به خانه برمی­گردد. با سؤالات بیشتری که از این خانم داشتم متوجه شدم این خانم و همسرش با محبت­های بی­جا موجب شده­اند که فرزندشان نتواند روی پای خود بایستد و دل به دریای مشکلات بسپارد.

4. همه­ی کودکان ما نیاز به محبت دارند؛ اما با توجه به ویژگی­های عاطفی دخترها، آنها عطش عاطفی بیشتری نسبت به پسرها دارند و همین عطش عاطفی می­­طلبد که محبت بیشتری در حق آنها داشته باشیم. نوع محبتی که پدر در حق فرزندانش دارد با نوع محبتی که مادر در حق آنها دارد متفاوت است. از طرفی دختر ما دوست دارد دست نوازش پدر را بر سر خود ببیند و سیراب از محبتش شود. حال اگر پدر از چنین محبتی در حق دخترش دریغ کند، ممکن است برای جبران این خلأ عاطفی در دام محبتهای دروغین دیگران افتاده و شیفته­ی نامحرم شود.

5. برخی از والدین به اشتباه عین همان محبتی را که به دختر خود دارند در مورد پسر هم به کار می­گیرند، غافل از این که نوع محبت به دختر با نوع محبتی که به پسر داریم متفاوت است. دختر عاطفی است، لذا محبت بیشتری می­طلبد و پسر عقل محور است و باید نوع دیگری از محبت را بچشد. اعمال محبت دخترانه در مورد پسر، موجب سر در گمی و خروج او از تعادل رفتاری می­شود. چنین پسری نمی­تواند به سادگی خود را مرد زندگی ببیند و حتی در عبادتهای خود هم کاهل است. به عنوان نمونه خانواده­هایی هستند که چند دختر و پسر دارند. دخترهای این خانواده­ها اجتماعی، مؤمن و متدین هستند؛ اما پسر آنها غیر اجتماعی، بی­مسئولیت و غیر متدین است.

6. محبت به کودک باید در راستای تربیت کودک باشد. این محبت گاهی اقتضا می­کند که دست نوازش بر سرش بکشیم، گاهی اقتضا می­کند که نصیحتش کنیم، گاه اقتضا می­کند خط و نشان برایش بکشیم و گاه هم اقتضا می­کند که امر و نهیش کنیم.    

7.  منظور از زیاده­روی در محبت، محبت زیاد نیست، چرا که در بیان نورانی امام صادق (علیه­السلام) آمده است: «خداوند متعال به بنده­ی خود رحم می­کند به خاطر محبت شدیدی که به فرزندش دارد»؛[2]  بلکه منظور از افراط در محبت، عدم توجه به همه­ی نیازها کودک و تمرکز بیش از اندازه به بعضی از مصادیق محبت است. بدین صورت که گمان کنیم محبت صِرفا به معنای نوازش کودک و تحسین اوست، در حالی که محبت مصادیق دیگری هم دارد. ما با محبت فرزندانمان را نصیحت می­کنیم. با محبت امر و نهیشان می­کنیم و حتی با محبت آنها را تنبیه می­کنیم.


8. یکی دیگر از مصادیق افراط در محبت این است که اجازه ندهیم فرزندانمان روی پای خود بایستند و از عهده­ی کارهای خود بر آیند. عده­ای از والدین بر این عقیده هستند اگر خود را در خدمت فرزندانشان قرار دهند و علی­رغم توانایی فرزندانشان در انجام برخی کارها، خود عهده دار انجام این کارها شوند، محبت خود به فرزند را رسانده­اند. در حالی که چنین کاری محصولی جز وابستگی فرزند، و پر توقع شدن او به بار نمی­آورد. 

9. برخی از والدین، به دلیل خاطرات تلخی که از ناکامیهای دوران کودکی خود دارند، سعی می­کنند همه­ی آرزوهای برآورده نشده­ی دوران کودکی خود را در حق فرزندانشان محقق سازند و با این کار مرحمی بر عقده­ها و اندوه­های خود بگذارند. چنین محبتهایی که برخواسته از نیازهای واقعی فرزندانشان نیست، موجب سقوط آنها در باتلاق عوارض ناشی از محبت افراطی است. همچنین برخی از مادرها که محبت چندانی از شوهرشان ندیده­ و از طرف آنها مورد بی­مهری شدیدی قرار گرفته­اند با پناه بردن به کودک خود و ابراز محبت افراطی در مورد آنها سعی بر آن دارند تا خویشتن را آرام کنند. و حال آنکه فرزند خود را به شدت از تعادل رفتاری خارج ساخته و آسیب­هایی بسیار جدی بر آنها وارد می­سازند.

 

10. تمام رفتارهایی که با فرزندمان داریم باید بر مبنای اصل محبت باشد. اگر با محبت فرزندمان را تنبیه کردیم، هرگز به دنبال تحقیر شخصیتی او نخواهیم بود. به عبارت دیگر فرزندان ما در تمامی رفتارهایمان چیزی جز محبت و تکریم نبایند ببینند.

11. محبت واقعی به فرزند به این معناست که او را دوست داشته باشیم و به گونه­ای رفتار کنیم تا ضمن این که شیفته مظاهر دنیوی نمی­شود، در صراط مستقیم که راه شناخت و عبودیت خداوند است، قرار گیرد. چنین شخصی به تدریج تحصیل رضای الهی را در اولویت رفتاری خود قرار داده و هرگز رضای خداوند را به خوشایند دیگران نمی­فروشد تا خود را از زیانکاران نبیند. اگر پدر و مادری، فرزندان دلبند خود را در جاده­های تاریک گمراهی رها کرده و گامی در جهت هدایت آنها برنداند، دوستدار واقعی آنها نبوده و نمی­توانند خود را والدینی با محبت واقعی معرفی کنند.

12. درست است که عقل هر انسانی او را به محبت در حق فرزندش فرا می­خواند اما از باب اهمیت فوق العاده­ی محبت به فرزند، معصومین (علیهم­السلام) به شیوه­های مختلف ما را تشویق به این امر می­کنند تا از انجام این وظیفه­ی انسانی و اسلامی غافل نباشیم.


پیامبر اکرم (صلی­الله­علیه­وآله) می­فرماید: کسی که فرزندش را ببوسد، خداوند برایش حسنه­ای می­نویسد و کسی که او را خشنود سازد، خداوند در روز قیامت ـ که همه در حراس هستند ـ او را خشنود خواهد ساخت. [3] 

امام صادق (علیه­السلام) هم فرمود: حضرت موسی (علیه­السلام) عرض کرد خدایا! کدام اعمال نزد تو با فضیلت­تر است؟ فرمود: محبت به کودکان … .[4]  

پیامبر اکرم (صلی­الله­علیه­وآله) امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) را می­بوسیدند که مردی گفت: من ده فرزند دارم و هرگز آنها را نبوسیده­ام! پیامبر اکرم با شنیدن این سخن آنچنان غضبناک شدند که رنگ صورت مبارکشان سرخ شد. بعد به آن مرد گفتند: اگر به خاطر این کارت خداوند رحمت خود را از قلبت جدا کند چه خواهی کرد؟! از ما نیست کسی که به بچه­های کوچک رحم نکند و به بزرگترها احترام نگذارد.[5]

 

[1] . الكافي ج : 6 ص : 50.

[2] .  الكافي ج : 6 ص : 50

[3] . الكافي ج : 6 ص : 49

[4] . بحار الأنوار، ج101، ص97.

[5] . بحار الأنوار، ج43، ص282.
موضوع :
تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 740 مرتبه

1 .  آشنایی وآموزش تدریجی مسائل دینی را به دختران وپسران از همان دوران کودکی شروع کنیم  .

 

2 .  قبل از سن تکلیف نباید باتکالیف سخت وطاقت فرسا احساس تنفر وانزجار در کودک ایجاد نماییم .

 

3 .  آموزش های دینی واخلاقی باید دارای انعطاف ومتناسب با توانایی کودکان در سن قبل

از تکلیف باشد .

پی نوشت ها :

1ـ راهنماى پدران و مادران, ج 1, ص 77.

2ـ تربیت طبیعى درمقابل تربیت عاریه اى, ص 188 ـ 189.

3ـsehf _ control .

4ـ عاطفه اشراقى, پا به پاى آفتاب, ج1
ى تربیتى بر روابط دختر و پسر در ایران, ص74.

6ـ پا به پاى آفتاب, ج1, ص191.

                                                                           منبع :ماهنامه پیام زن 

 

                           

                                                               

 

 
موضوع :
تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 1348 مرتبه

 

این خوب نیست که خانم شما همیشه آرایش غلیظ و پوشش خاص داشته باشند زیرا آقا اشباع می شود . این نوع آرایش و لباس هفته ای دو بار کافی است ولی آراستگی باید همیشگی باشد . حالا اگر فرزندان زیر هفت سال هستند این نوع آرایش و پوشش مشکلی ایجاد نمی کند. زیرا غرایز جنسی در بچه های زیر هفت سال بروز ندارد البته وجود دارد ولی بروز ندارد . وقتی بچه وارد مدرسه می شود مادر باید مراقبت کند زیرا با ورود به دوره آموزشگاهی غرایز بروز پیدا می کند با اینکه جدی نیست ولی شما باید پوششش را مراعات کنید . بچه ها با ورود به دوازده سالگی نوجوان می شوند و باید مراقب بیشتری بشود زیرا غرایز در نوجوان جدی تر می شود . پسرها بطور معمول در پانزده سالگی به بلوغ جنسی می رسند و مادر باید مراقبت بیشتری بکند زیرا فرزند در اوج غرایز است . اگر شما در دوره ی بعد از آموزشگاهی پوشش و آرایش را جلوی فرزندان پسر رعایت نکنید ممکن است که بلوغ جنسی آنها را جلوتر بیندازید . یکی از علل بلوغ زودرس بچه ها همین مسئله است . اگر شما فرزند بالای هفت سال دارید باید پوشش و آرایش خودتان را مدیریت کنید  یعنی پوشش و آرایش مربوط به خلوت شما باشد . 
بعضی ها فکر می کنند که فرزند ما محرم هستند و نباید جلوی آنها پوشش رعایت بشود . البته این درست است ولی اگر فرزند شما در سن قبل از آموزشگاهی ، قسمتی از بدن شما را ببیند ، آزار نمی بیند ولی از آن عکس می گیرد و بعدا او را آزار می دهد یعنی در زمان بلوغ جنسی . اگر فرزند شما در زمان بلوغ و نوجوانی قسمتی از بدن مادر را ببیند بالفعل او را اذیت می کند و ممکن است که دچار انحرافات اخلاقی بشود . درست است که فرزند شما به شما محرم است ولی باید محدودیتی باشد .

رعایت مسائل جنسی در نزد کودکی که هم خانه ی ماست با ما زندگی میکند و آسوده و بی دغدغه رفت وآمد می کند, موجب حفظ سلامت جنسی و بلوغی کودک میشود . مادری که در مقابل فرزند شرم وحیارا حفظ کند وموجبات تضعیف آن را فراهم نیاورد ؛ تصویر زیبا ودلنشین و آبرومندانه ایی از خود در آینه ی ذهن کودک منعکس کرده ,و اسباب سعادت او را فراهم آورده است . کودکان به دقت رفتار والدین خود را پیگیری میکنند , تقلید میکنند , الگو میگیرند , اظهار میکنند ودر آلبوم پاک نشدنی ذهن کنجکاو ونورس خود ثبت وبررسی میکنند . پوشش قدری راحت مادر وپدر تا قبل از شش سالگی نگران کننده نیست. اما بین سن شش الی دوازده سالگی کودک با گرافیک بالا تصویر برداری می کند . یعنی او را مبتلا به انحراف اخلاقی نمی کند اما در ذهن کودک ثبت شده باقی می ماند . با ورود به سن دوازده سالگی وبلوغ پوشیدن لباس های نیمه عریان و باز, تنگ , نازک و بدن نما ی والدین تاثیر سوء دارد وکودک را اذیت می کند . این یک واقعیت است و از بزرگسالان بسیاری نقل شده است . اسلام دستورات زیبایی در این زمینه داده است :مانند : ورود به اتاق پدرو مادر پس از کسب اجازه ,رعایت حجاب در منزل منهای مقدار معمولی که نمایان میشود,تحریم نگاه به فیلم ترانه وصداهای نامشروع و ناپاک, پوشاندن صورت نوزادهنگام آمیزش,حفظ حیای شرمگاه کودک تادوسالگی ورعایت مضاعف از دو تا پنج سالگی و... میباشد. جنین نسبت به موسیقی بسیار حساس و در زمان نوزادی هوشیار است . لذا لازم است والدین تدبیری در جدا نمودن بستر نوزاد از خود داشته باشند . کودکان دارای روح بزرگ و الهی ومومن هستند . ومطلوب را از نامطلوب جدا میکنند . ودرک والایی دارند.

مطالعه بیشتر:

 نقش مادر در تربيت، دكتر علي قائمي، انتشارات اميري، تهران، 1368. 
 اسلام و تربيت كودكان، دكتر احمد بهشتي، ج 2، سازمان تبليغات، 1372.
موضوع :
تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 1103 مرتبه

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: هر که سورة حجرات را بخواند، برای حفظ جنینش از خطرها و سقط، موثر است.

 


ماه اول

روزهای پنج شنبه و جمعه سوره یس و الصافات بخواند وبه شکم بدمد .و روزهای جمعه از قبل از صبحانه انار میل کند و قبل از طلوع آفتاب ،و هر روز بر 2 عدد خرما سوره قدر بخواند و آن را ناشتا بخورد .

ماه دوم

روزهای پنج شنبه و جمعه سوره الملک بخواند. روز پنجشنبه 140 مرتبه و روز جمعه صد مرتبه صلوات با عجل فرجهم بگوید .هر روز 2 عدد عناب سوره توحید بخواند و آن را ناشتا بخورد.

ماه سوم

روزهای پنج شنبه و جمعه سوره آل عمران بخواند. هر روز بعد از نمازها 140 مرتبه صلوات بفرستد. هر روز بر 1 عدد سیب آیه الکرسی بخواند و آن را ناشتا بخورد .

ماه چهارم

روزهای پنج شنبه و جمعه سوره الدهر بخواند در تمام نمازها در یک رکعت سوره قدر تلاوت کند و هر روز بر دو انجیر سوره والتین بخواند و آن را ناشتا بخورد.

ماه پنجم

روزهای پنج شنبه و جمعه سوره الفتح را تلاوت کند . و در یک نماز سوره النصر بخواند.

و هر روز یک عدد تخم مرغ سوره حمد بخواندو آن را ناشتا بخورد.

ماه ششم

روزهای پنج شنبه و جمعه سوره واقعه بخواند . شب‌ها در یک نماز سوره التین تلاوت کند.

و هر روز بر یک انار را پس از خواندن سوره فتح ناشتا بخورد.

ماه هفتم

روزهای پنج شنبه و جمعه سوره یس و تبارک بخواند. روزی 140 مرتبه صلوات بفرستد.

و هر روز بر یک عدد به سوره یس بخواند و آن را ناشتا بخورد.

ماه نهم برای سلامتی امام زمان (عج) گوسفندی ذبح کرده، و از آن بخورد. در نماز ظهر یا عصر سوره «والعصر» و «الزاریات» بخواند. در روزهای پنج شنبه سوره «حج» و در روزهای جمعه سوره «فاطر» را تلاوت کند. هر روز بر مقداری شیر و خرما سوره «دهر» بخواند و آن را ناشتا بخورد.(کتاب ریحانه بهشتی )

ماه هشتم

روزهای شنبه بعد از نماز صبح سوره قدر ، ده مرتبه.

روزهای یک شنبه بعد از نماز صبح سوره والتین ، دو مرتبه.

روزهای دوشنبه سوره یس.

روزهای سه شنبه سوره فرقان.

روزهای چهار شنبه سوره دهر.

روزهای پنجشنبه سوره محمد.

روزهای دوشنبه سوره الصافات.

ماه نهم

برای سلامتی امام زمان(عج) گوسفندی ذبح کرده، و از آن بخورد. در نماز ظهر یا عصر سوره «والعصر» و «الزاریات» بخواند. در روزهای پنج شنبه سوره «حج» و در روزهای جمعه سوره «فاطر» را تلاوت کند. 

هر روز بر مقداری شیر و خرما سوره «دهر» بخواند و آن را ناشتا بخورد.(کتاب ریحانه بهشتی )

 

سوره های مؤثر برای مادر باردار و کودکش

1. سوره مبارکه ذاریات: پیامبر اکرم‌فرمود:اگر سورة ذاریات همراه زن حامله باشد، در آسان وضع حمل نمودن، موثر است.(1) همچنین فرمود:اگر سورة ذاریات، بر زن حامله خوانده شود، حملش آسان می‌شود.(2)

2. سورة مبارکه فجر: پیامبر اکرم‌فرمود:اگر زن حامله، این سوره را بخواند، خداوند فرزند مبارکی به او عطا می‌کند.

3. سوره مبارکه حجرات: پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: هر که سورة حجرات را بخواند، برای حفظ جنینش از خطرها و سقط، موثر است. (3)

4. در برخی از نوشته‌ها و جزوه‌ها درباره سفارش به زنان باردار آمده که تا چهار ماهگی 40 مرتبه سوره یس را بخوانید و کندور بخورید که برای هوش مفید است، مشهور است که کندور در زیاد شدن هوش کودک مؤثر است.

 Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site 

Persianv.com At site

Persianv.com At site 

پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ می‌فرماید: به زنان باردار خود کندور بخورانید که فرزند شما چون در شکم مادر با کندور تغذیه شود عقلش محکم می‌شود و اگر پسر باشد شجاع می‌شود. 

پی نوشت ها :

1- القرآن ثوابه و خواصه، محمدرضا حکیمی، ص 94، دارالبیان العربی.و علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 7، ص 25.

2- همان ص 124.و علامه بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،ج 4، ص 457.

3- القرآن ثوابه و خواصه، محمدرضا حکیمی، ص 93.

4- محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، ج 14، ص 7079.
موضوع :
تاريخ : شنبه 6 خرداد 1391 | نویسنده : زینب فروتن مامانش
بازدید : 1936 مرتبه

گنجینه های کلام امیرالمومنین علی (ع):

امام علی (ع):همانا دین خدا به وسیله اشخاص و مردان سرشناس شناخته نمی شود بلکه به نشانه ها و آیات الهی شناخته می گردد بنابراین دستورات و نشانه های حق را بشناس تا در شناخت صاحبان حق گمراه نشوی.    گفتار دلنشین صفحه 68 

امام علی (ع):چه خوب است که تمام صحبتها و سخنان شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد که چون از پیامبر پرسیدند:در نزد خدا کدام عمل برتر است؟ فرمودند: قرائت قرآن و اینکه در حالی بمیری که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد.   الحیاه جلد 2 صفحه 113

امام علی (ع):عبور امام (ع)به مردی افتاد که سخنان بیهوده بسیار می گفت.امام (ع)در کنار مرد ایستاد و فرمود :ای مرد تو با این گفتار زیادت توسط فرشتگان محافظ اعمال نامه ای را برای پروردگار املاء می کنی پس سخنی بگو که سودت برساند نه که زیانت دهد.   آثار الصادقین جلد 9 صفحه 25

امام علی (ع):سعی و کوشش نما که خداوند تو را در حال نافرمانی اش و ارتکاب گناه نبیند و بکوش که خداوند تو را در حال انجام طاعت خود مشاهده کند که اگر این گونه نباشی از زیانکاران خواهی بود.  وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 79

 امام علی (ع) :همانا خدای تعالی خطاب به فرزند آدم می فرماید :ای پسر آدم هرگاه چشمان تو با تو در دیدن حرام منازعه کند برای رفع آن دو پلک قرار دادم که آنها را در هنگام مشاهده حرام در هم کنی و حرام را مشاهده نکنی و اگر زبانت با تو در مورد صحبت از محرمات منازعه کرد دو لب برایت قرار دادم آنها را روی هم ببند و سخن حرام مگو.   وسائل الشیعه جلد 15صفحه 90

امام علی (ع):نتیجه دوستی با اشرار جذب بدی و شر است مانند باد که از گذر گاه متعفن می گذرد با خود بوی تعفن می آورد و نتیجه دوستی با نیکان جذب خیر و نیکی است همچون باد که از محل خوشبو و عطر داری که می گذرد با خود بوی خوش می آورد.    مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 64

امام علی (ع):خدا را فرشته ای است که هر روز بانگ می زند بزایید برای مردن و فراهم آورید برای نابود شدن و بسازید برای ویران گشتن.نهج البلاغه حکمت 132 

امام علی (ع):ای مردم در کسب اعمال نیکو و خیر بکوشید و از فرا رسیدن مرگ ناگهانی بترسید زیرا آنچه از مال و روزی که از دستتان رفته امید بازگشت آن وجود دارد اما عمر گذشته را نمی توان باز گرداند.     نهج البلاغه خطبه 114مولا علی (ع):هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند (در شهوات فرو برد)آن در حکم قمار است.    وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 235
امام علی (ع) :به فرزندش امام حسین (ع)فرمود : پسر جانم هرسختی و بد حالی که دنبالش بهشت باشد بدحالی نیست و هیچ خوشی و لذتی که پایانش جهنم باشد خوشی نیست بدان پسرم هر نعمتی و لذتی در دنیا در مقابل بهشت جهنم است و تمام بلاها و سختی های دنیا در مقابل جهنم عافیت است . تحف العقول صفحه 215

امام علی (ع) :خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی نموده :1.رضای خود را در طاعت ها پس هیچ عبادتی را کم نشمارید شاید همان مورد رضای خدا باشد 2.غضبش را در گناهان پس هیچ گناهی را کوچک نشمارید شاید همان مورد غضب او باشد 3.استجابت خود را در دعاها پس هیچ دعایی را اندک مپندارید شاید همان مستجاب باشد 4.ولی و دوست خود را در میان بندگانش پس به هیچ بنده ای بی اعتنایی نکنید شاید هم او ولی خدا باشد و شما نشناسیدش . تحف العقول صفحه 182
امام علی (ع) :خداوند به حضرت موسی وحی فرمود :ای موسی سفارش مرا در مورد چهار چیز بخاطر بسپار :1.تانفهمیدی که گناهانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز 2.تا ندانی گنج های خزائنم تمام شده غم روزی مخور 3.تانبینی ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امید مبند 4.تا مرده شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش.    نصایح صفحه 183

امام علی (ع) :کسی که شش خصلت داشته باشد همه درهای بهشت بر رویش گشوده است و تمام درهای جهنم بر رویش بسته است :1.خدا را بشناسد و اطاعتش نماید 2.شیطان را بشناسد و مخالفتش کند . 3. راه حق و اهلش را بشناسد و دنبالش برود 4.باطل و اهل آن را بشناسد و ترکشان گوید .5.دنیای حرام را بشناسد و رهایش سازد 6.آخرت را بشناسد و طلبش کند .     نصایح صفحه 248امام علی (ع) :ریاکار چهار نشانه دارد 1-هنگامی که تنهاست در عبادت خدا و ذکرش خیر تنبل و کسل است 2-در میان مردم و جمع در عبادت خدا و اعمال خیر کوشاست 3-چون از او تعریف کنند بیشتر کار می کند 4-هرگاه از عمل او تمجید و تعریفی نکنند کار خیر را ترک کند.     نصایح صفحه 187

امام علی (ع) :راستی اهل خیر و شر را نمیتوان تشخیص داد مگر به مردم اگر می خواهی اهل خیر را بشناسی کار خیری را شروع کن کسانی که آن کار را تایید می کنند و دنباله روی از آن میکنند اهل خیرند و اگر می خواهی شر و اهلش را بفهمی کار بدی را شروع کن همان کسانی که از آن پیروی می کنند اهل شرند . تحف العقول صفحه 215

امام علی (ع) :مردی به امام (ع) عرض کرد سفارشی به من نمایید فرمود : سفارش من به تو این است که کار خیر و نیک خود را هر قدر زیاد هم باشد هرگز بسیار مشمار و گناه خود را هر قدر هم کم باشد اندک مشمار .    تحف العقول صفحه 202

امام علی (ع) :همه خوبی ها در سه عمل جمع شده 1-نگاه کردن 2-سکوت نمودن 3-صحبت کردن   اما هر دیدنی که در آن عبرت و پند آموزی نباشد بیجا و مهمل است و هر سکوتی که در آن اندیشیدن نباشد بیهوده است و هر سخن گفتنی که در آن ذکر و یادی از خدا نباشد بیهوده است .   تحف العقول صفحه 210

امام علی (ع) :در سفارش خود به فرزندش امام حسین (ع) فرمودند :پسر جانم عافیت ده جزء است نه جزء آن در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی هم در ترک هم نشینی نابخردان .     تحف العقول صفحه 145

امام علی (ع) :از امیر المومنین (ع) سوال شد :دانشمند تر از همه مردم کیست :فرمود کسی که سخن خیر و حکمت را از هر شخصی که شنید قبول کند و آن را به معلومات و دانش خویش بیفزاید .     خصال الصدوق صفحه 6
امام علی (ع) :هرکس که قرائت قرآن را وسیله اخاذی و گرفتن پول از مردم قرار دهد روز قیامت به محشر می آید در حالی که گوشت صورتش ریخته و تنها استخوانهایش باقی مانده و به این شکل آبرویش در نزد مردم می رود .      آثار الصادقین جلد (17) صفحه 321
امام علی (ع) : تا وقتی که گرسنه نشدی اقدام به خوردن غذا مکن و وقتی به خوردن اقدام کردی قبل از آنکه کامل سیر شوی دست از غذا خوردن بردار.غذا را با آرامش و خوب بجو تا هضم آن آسان شود و پیش از خوابیدن و به رختخواب رفتن به توالت برو و خود را تخلیه کن چون این سفارشات را به کار بندی از از پزشک بی نیاز شوی.       آثارالصادقین جلد 2 صفحه 387  
امام علی (ع) :از پرخوری پرهیز کنید زیرا هرکه پرخوری کند دردهای درونی اش بسیار گردد و خواب های فاسد و پریشان بیند و نیز موجب سنگدلی شخص و سبب کسالت و تنبلی در خواندن نماز میشود .    آثارالصادقین جلد 9 صفحه 970

 امام علی (ع) :آن کس که با بدان و شروران رفاقت کند همچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن سالم بماند از ترس و بیم سالم نمی ماند.   آثارالصادقین جلد 10 صفحه 366

امام علی (ع) :در میان گناهان چیزی سخت تر از پیروی شهوات نفسانی و لذت نامشروع جنسی نیست پس فرمان نفس را در این موارد نبرید تا شما را از یاد خدای تعالی باز ندارد .      آثار الصادقین جلد 10 صفحه 114

امام علی (ع) : انسان عاقل بوسیله پندیات و اخلاقیات الهی اصلاح میشود و این حیوانات هستند که جز از راه کتک و ضرب و شتم مطیع و فرمانبر نمی شوند.  اخلاق فلسفی جلد 1 صفحه 131
امام علی (ع) :چون دیدی که خداوند پیاپی بر تو بلا فرستاد سپاس و شکر او را به جای آور و چون ملاحظه کردی که خداوند در پی گناهانت پی در پی به تو نعمت داد از مکر او با خودت بترس .     آثار الصادقین جلد 13 صفحه 210

امام علی (ع) :راستی بزرگترین افسوس در روز قیامت حسرت و افسوس مردی است که در نافرمانی خداوند مالی بدست آورد و آنرا برای وارثین خود قرار دهد و شخص وارث آن مال را در راه فرمان خدای سبحان انفاق کند و به بهشت رود و مرد نخستین که صاحب مال بود به سبب همان مال به دوزخ رود.  آثارالصادقین جلد 2 صفحه 148

امام علی (ع) : هرکه دوست دارد بدون ثروت غنی شود و بر سلطه و قدرت عزت یابد و بدون فامیل و خویشاوند فزونی یابد باید از ذلت معصیت خدا به سوی عزت طاعت او خارج شود . که اگر این طور شد همه آن مطالب را خواهد یافت.    آثارالصادقین جلد 13 صفحه 251

امام علی (ع) : آن کس که گفتار حکیمانه مومنان دانا را نشوند و از دانش علمای ربانی بهره نگیرد رفته رفته عقلش می میرد.   گفتار فلسفی جلد 1 صفحه 187
امام علی (ع) : در خاتمه تورات پنج جمله است که دوست دارم هر روز بامداد آن را مطالعه کنم : 1. عالم بی عمل با شیطان برابر است 2. سلطان بی عدالت با فرعون برابر است 3. فقیر طمعکاری که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است 4.ثروتی که از آن در امور خیر سودی نبرند با سنگ و آجر یکسان است . 5 . زنی که بدون ضرورت و نیاز از خانه بیرون رود با کنیز برابر است .    نصایح صفحه 223

امام علی (ع) : به کودکان خود نماز را بیاموزید و چون به هشت سال رسند آنها را مسئول آن بدانید و از آن باز خواستشان کنید .    تحف العقول صفحه 110امام علی (ع) :از جمله حقوق استاد بر شاگر این است که چون بر او وارد شدی و گروهی نزد او بودند به همه سلام کن و او را به تحیت مخصوص گردان 2. در محضرش صحبت مکن و با دست اشاره نکن و مگو فلانی و فلانی بر خلاف نظر او چنین گفته اند 3 . از طولانی شدن مجلسش دلتنگ مشو زیرا مثل عالم مثل درخت خرماست باید در انتظار آن باشی که چیزی از آن بر تو فرو ریزد .   اصول کافی جلد 1 صفحه 46

امام علی (ع) : هر سخن و گفتاری که در آن ذکری از خدا نباشد لغو و باطل است و هرسکوتی که در آن فکر و اندیشه نباشد لهو و بیهوده است و هرنگاهی که در آن عبرت گیری و پند نباشد بازی و بیهوده است .    آثار الصادقین جلد 6 صفحه 291

امام  علی (ع) :خداوند شش طایفه را به خاطر شش صفت ناپسند عذاب سختی میکند : 1 . علماء را به خاطر حسادت 2. مالکان ثروت و سرمایه را به خاطر خودپسندی و تکبر 3. سلاطین و روسا را به خاطر ستم گری به مردم 4.اعراب را به خاطر تعصب و نژاد پرستی 5. کاسبان و تجار را به خاطر خیانت 6. وروستاییان را به خاطر نادانی و جهالت در یادگیری احکام و دستورات دین .    تحف العقول صفحه 200

امام علی (ع) :آنچنان با مردم آمیزش و رفت و آمد کنید که اگر مردید برایتان بگریند و اگر ماندید شوق دیدار شما را داشته باشند .    نهج البلاغه

امام علی (ع) : هیچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد  مگر اینکه به او میگوید من روز تازه ای هستم و درباره تو گواهی میدهم در من کار نیک کن و عمل خیر بجا آورد تا در روز قیامت به نفع ات گواهی دهم زیرا بعد از این هرگز مرا نخواهی دید.    تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 41
امام علی (ع) :هرکه زیاد به کاری دست بزند به آن معروف می شود کسی که شوخی اش زیاد گشت سبک میگردد و هرکه خنده اش فراوان شد هیبت و وقارش از بین میرود .    روضه کافی جلد 1 صفحه 30

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : بپرهیز از غیرت کردن بی مورد  و سخت گیری بیش از حد در مورد زنان زیرا این کار زنان سالم را سوی گناه و خطا کاری سوق میدهد.  نهج البلاغه نامه 34
امام علی (ع) :هر یک از شما وقتی وارد خانه ای شد به اهل آن سلام نماید و اگر کسی در خانه نبود باز هم سلام کند زیرا خداوند که حاضر است و سوره قل هوالله را بخواند که فقر را از خانه بیرون ببرد .     تحف العقول صفحه 110

امام علی (ع) :خدا رحمت کند بنده ای را که به دنبال علوم و معارف الهی می رود و پندیات و مواعظ الهی را بشنود و حفظ نموده و عمل نماید و مراقب احکام دینی و وظایف شرعی خود باشد و چون به کار خیری دعوت شد اجابت نماید و چون به گناه و معصیت خدا رسید اجتناب نماید.  طرائف الحکم جلد 1 صفحه 317
موضوع :
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
آمار سايت
افراد آنلاین : 2 نفر
بازديدهاي امروز : 45 نفر
بازديدهاي ديروز : 129 نفر
بازدید هفته قبل : 1221 نفر
كل بازديدها : 248500 نفر